Als gezinstherapeut bij jongeren in een psychiatrisch ziekenhuis, werd me de noodzaak duidelijk om een zinvolle time-out mogelijkheid te creëren, die aanvullend wil zijn bij een opname of behandeling, en tegelijk leidt tot een zinvolle, therapeutische ervaring in de dagdagelijkse realiteit.

Vzw Raise Out

pitstop voor jongeren


Doelstelling

We willen een korte en zinvolle time-out aanbieden voor jongeren tussen 15 en 23 jaar die in een kwetsbare situatie zitten. Als vzw zorgen we daarom voor een netwerk aan werkplaatsen waar jongeren voor een korte tijd (4 tot max 40u) een periode één-op-één kunnen werken met iemand die een hart heeft voor jongeren. 
De vzw doet aan matching van jongere en werkgever, zorgt voor een vrijwilligerscontract en verzekering, en zorgt voor de nodige begeleiding en evaluatie van de werksituatie. 
Bevoorrechte partnerorganisatie is Kliniek Sint Jozef Pittem, jeugdafdelingen.